Студио ATM

01

Интериорни проекти

Интериорни проекти

Вижте повече

02

УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

Устройство на територията и строителството

Вижте повече

03

Проектиране на жилищни сгради

Архитектурни проекти на жилищни сгради

Вижте повече

04

Административни и офисни сгради

Проектиране и изграждане на административни сгради

Вижте повече

05

Проектиране на хотели

Проекти на хотели от различен клас и категория

Вижте повече

06

Обществени сгради - проектиране

Цялостно проектиране на обществени сгради

Вижте повече

07

Спортни сгради и съоражения

Архитектурни проекти спортни сгради

Вижте повече

08

Индустриални сгради - проекти

Проектиране на промишлени сгради

Вижте повече

09

Транспортна инфраструктура

Стратегически инфраструктурни проекти

Вижте повече

10

Архитектурни конкурси

Национални и международни конкурси - архитектура

Вижте повече