Студио ATM

Конгресен Център - Пристанище Бургас

ИНВЕСТИЦИОННИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сградата на Конгресния, научно-изследователски център е разположена в югоизточната част на гр. Бургас в зоната на Пристанище Бургас-Изток – северната част на източния вълнолом, между 2-ро и 3-то корабни места. Сградата е с предназначение за конгресно-конферентен център с възможности за експозиционни, изложбени, атракционни и образователни събития с офиси и кабинети за извършване на научно-изследователска дейност за контрол и изследване на Черно море.

Проектирана е зала с 500места от площ 600м2, експозиционна зала с площ 340м2, офиси с обща площ 2350м2, две кафета, ресторант за 80човека, паркинг с 60 места и 40 броя стоянки за велосипеди.Разгънатата застроена площ на сградата е 7692м2, а застроената 1947м2.

АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН, ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Комплексно функционално решение

Инвестиционният проект предлага решение на всички функционални изисквания, ясно и безконфликтно организиране на входовете и достъпа до сградата, удачно оразмеряване и подреждане на различните пространства, осигуряване на достъпна среда до предвидените зони за широк достъп.

Функционална гъвкавост – сложният комплекс от функции налага функционална гъвкавост, желаното качество по този критерий е постигнато като се търсят пространства, които могат да се модифицират. Едновременно с това пространствата са диференцирани според конкретната им функция и където е необходимо да се формира самостоятелност, е постигната, а там където е необходима възможност за взаимосвързаност, е осигурена. Проектното решение предлага възможности за ползване на залите при различни сценарии, равнопоставеност за достъпа на всички категории посетители и отвореност към външното пространство. Конгресният център може да се ползва целогодишно като място за провеждане на изложби, концерти, атракциони, научно-изследователска.

Композиционно-естетически качества – Сградата на Конгресния и научно-изследователска дейност има подчертана обществена значимост. Част е от комплекс, намиращ се на пристанище Бургас-Изток. Чрез проектното решение е постигнат уникален архитектурен образ, който чрез своето въздействие може да се характеризира с ефирност и лекота, съчетани в един модернистичен стил, като същевременно е в синфрон с вече изградените Магазия и Морска гара и се явява завършващ елемент в целия ансамбъл.

Обликът е характерен, свързан със средата, в която се намира – фасадата е с доминираш бял цвят и стъклени площи, напълно характерно за горещия морски климат. Едновременно с това кореспондира с околните сгради, решени в подобни цветове, съчетани със съвременни форми на лекота, преплитащи бели със стъклени прозрачни повърхности.

Подходи

Основната формообразуваща ос на сградата е ориентирана в посока северозапад – югоизток, в близост до Магазията, оформяща малко площадно пространство между двете сгради като място за отдих и подход към Конгресния център.Главният пешеходен достъп, обърнат в северна посока и подходът към Конгресния център се осъществява чрез широко парадно стълбище, подчертаващо монументалният характер на сградата. Посредством широка стълба се преодолява денивелацията между кота терен и нивото на входното фоайе, получена вследствие на повдигане на нивото на сградата и оформянето на паркинг от отворен тип. От северо-изток е обособен самостоятелен служебен вход за администрацията на Конгресния център и вход/изход към подземния паркинг.

Площадка

Пред главният вход е оформено площадно свободно пространство, така че към сградата да се открива визуална гледка от обслужващия път. Площадката дава възможност за събиране на голям брой хора в случай на провеждане на мероприятия в Многофункционалната зала. От южната страна на сградата е оформен терен под наклон с декоративно оформени стъпала. Има възможност за оргинизиране на изложби на открито както на площада пред главния вход, така и на площадката към южната фасада на Многофункционалната зала.

Сградата на "Конгресния, научно-изследователски център - гр. Бургас" е от малкото новопроектирани и построени съвременни сгради от този тип, не само в града, но и в страната, която разполага с многофункционална зала за 500 човека, експозиционни площи и предоставя възможност за провеждане на масови мероприятия, като едновременно с това може да се организират и съпътстващи мероприятия в другите зони и помещения, съчетани с кратка почивка на учасниците в ресторанта и кафенетата. Паралелно с това сградата предлага и офисни пространства, което дава възможност за непрекъснато запълване и ползването както на цели офиси, така и на споделени, такиви, съгласно съвременните форми на търсене и предлагане на работни зони .

Сградата е разположена непросредствено до морето и предоставя незаменимо място за стимулиране и осъществяване на работния процес.