Студио ATM

Високо технологична зала за роботизирана рехабилизация към Болница "Света София"

Сградата представлява едноетажна постройка с правоъгълно сечение. Връзката със съществуващата сграда става през приемното фоайе на болницата. Един от съществуващите кабинети се освобождава, за да се осигури коридор за преход от приемното пространство към новата сграда. Поради разлика в денивелацията на партерното ниво на съществуващата сграда и нивото на новата сграда, връзката между тях се осъществява чрез покрита рампа с наклон 5%, разделена на две.

Сградата се обитава от не-повече от 50 човека едновременно, а в Залата за рехабилитация се помещават не повече от 15човека. Работата е на една смяна.

Функционално сградата включва Зала за рехабилитация, две съблекални със санитарен възел към всяка една, медицински кабинет със самостоятелен санитарен възел и две работни места, санитарен възел за посетители, обслужващо помещение и комуникационен коридор с зона за входно предверие с място за рецепция.

Санитарните възли към съблекалните и на посетителите са приспособени за инвалиди с пълно оборудване, отговарящо на нормативните изисквания и с вложено съвременно удобно и устойчиво оборудване.

Подходът към новата сграда е от съществуващата сграда.

Допълнително са предвидени евакуационни изходи, съгласно пожарните изисквания.

В стъклената фасада от югозапад е вградена двукрила врата, така че през нея да могат да преминават спокойно инвалидни колички или едрогарабитно съоръжение за рехабилитация. Вратата е оборудвана с антипаник брава и лост, тъй като има функция и на евакуационна. На югозапад пред фасадата е предвидена площадка за разходка или осъществяване на рехабилитация на открито.

Стената по ос 3 е предвидена като БРАНДМАУЕР с пожароустойчивост мин 120минути, която се изгражда по система от сандвич панели с пълнеж от минерална вата 150мм на вертикален монтаж. Носещата конструкция на сградата и фасадните панели по ос 3 е метална и за целите на постигане на пожароустойчивост на брандмауера 120мин, всички стоманени елементи по тази ос се защитават с пожарозащитна мазилка мин 120мин.. В брандмауера се предвижда плъзгаща се пожароустойчива врата EI90мин, която стои в отворена позиция. При активиране на сигнал от Пожароизвестителна инсталация в съществуващата или новата сграда, вратата автоматично се затваря.

Залата за рехабилитация е просторна и осветена с есествена светлина, балгодарение на предвидените стъклени витрини с височина 300см и ширина около 800см, отговарящи на съвременните изисквания за топлотехнически показатели.

В залата са обособени седем функционални зони:

Зона 1 Родители - предназначена е за родители, където те изчакват по време на рехабилитацията.

Зона 2 Мека мебел– в нея са разположени мека мебел за сядане и извършване на упражнения

Зона 3 - шведска стена, където може да се извършва рехабилитация

Зона 4 – Рехабилитация ръце. Обособена е мебел, тип многокрила маса, на която чрез компютри се управляват малки уреди за рехабилитация на ръце. Някои от уредите са механични.

Зона 5 – Почивка. В зонатата има легла за почивка и мебел за съхранение

Зона 6 Рехабилитация Роботи – Роботът представлява статичен уред, на който се закачва детето, като на краката му се поставя уред, чрез който се симулират двигателни движения. Уредът не се движи и единствено е захранен с електричество от табло, разположен в нишата , показана в план разпределение.

Зона 7 – Рехабилитация. В тази зона се извършват рехабилитация на статични и подвижни уреди.

Архитектурното решение на сградата се базира на изчистени геометрични форми, които да създават усещането за сигурност, увереност и стабилност у децата.

Избрани са светли цветове за фасадата, с декоракция на стилизирани деца, които са жизнерадостни и играят заедно.

В интериорът се набляга по същия начин на светлата гама – бяло и зелено, така че атмосферата да създава позитивно усещане у децата.