Студио ATM

„МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ЗАЛА - СТАРА ЗАГОРА - УПИ I спорт, атракции, озеленяване, рекреация

ФОРМА , ВИЗИЯ , МАТЕРИАЛИ

Идеята за формата и ситуирането на залата към прилежащата територия е продиктувана от желанието за естествено вписване в околното пространство не само като обем, но и като форма.

Елипсовидната форма на основната зала, свързана чрез заоблена връзка с кръглия обем на тренировъчния комплекс, създава усещането едновременно за начало и естествен завършек на цялостната паркова среда. Използването на естествената денивелация допринася за плавен преход между предзалното пространство и прилежащите алеи на парка, като по този начин се акцентрира и на пешеходния достъп на зрители от бул."Цар Симеон Велики" през парка и от прилежащите към него жилищни райони. Тази връзка се отнася и до останалите функционални зони (съгласно Техническото задание за проектиране и изискванията на Възложителя), вписани в общия обем на многофункционолната зала:

- Супермаркет и търговски павилиони;

- Фитнес и рехабилитационен блок;

- Музей на спорта;

- Кафене/бистро;

за които е необходимо да бъде осигурен независим достъп отвън, за да могат да се ползват самостоятелно, когато няма мероприятия в основнота зала.

Покривът на тренировъчната част ще бъде използван за рекреация и ще бъде озеленен.

По периферията на покрива са разположени търговски площи, ориентирани към парковата среда и с възможност за достъп както от страна на парка, така и от страна на ул."Одринска епопея" с възможност за паркиране.

АРХИТЕКТУРЕН ОБЛИК

Архитектурният облик на залата, разчита на вписване в околната среда, съчетаване със съществуващите елементи и иновативен дизайн.

Основен формообразуващ елемент са характерните извивки на покривното и фасадно покритие на залата и фоаетата предопределени от функционалните изисквания за височина на игралното поле и височината на тренировъчната зала. Те са допълнени от графично звучене на белия цвят и растера на облицовката и стъклото и редуването на светлина/сянка от козирките и слънцезащитните елементи.

Съчетанието на органичните форми на новата зала и съществуващата геометрия на изградената паркова среда плавно преливат в общото парково пространство и създават своеобразен акцент и символ в градската тъкан на гр.Стара Загора. Авангардният архитектурен облик на новата зала има за цел да послужи като метафоричен „лавров венец” на спортната слава на гр.Стара Загора.

Новият обем и тренировъчната зала са обединени в единен визуален и функционален обект чрез подходяща геометрия. Допълнително уеднаквяване на образа е постигнат чрез еднаквата облицовка на залите и третирането на слънцезащитните елементи на самите зали от Изток и Запад.