Студио ATM

арх. Ивайло Мишев

Основател и Управител

Вили Луканова

Администратор

арх. Женя Илиева

Водещ Архитект

арх. Ваня Пенева

Архитект - интериор

арх. Александрина Георгиева

Архитект

инж. Вела Филипова

Акустика

инж. Велимир Златарев

Фасаден инженер

инж. Александър Трайков

Конструкции - ръководител екип

инж. Борислав Василев

Конструкции - ръководител екип

инж. Мария Динева

Конструкции

инж. Пламен Узунов

Пожарна безопасност

инж. Цветомир Любенов

Eлектро - ръководител екип

инж. Гено Димитров

Електро

инж. Калин Кифонов

ОВиК - ръководител екип

инж. Иво Димитров

ОВиК

инж. Петър Петров

ВиК - ръководител екип

инж. Моника Цачева

ВиК

инж. Светлин Стайков

Електро-акустика

инж. Иван Маринов

Геодезия