Студио ATM

Складова база и офис център гр. Костинброд

Складовата база и офис център е разположен в края на гр. Костинброд, до кв.203, по пътя за с. Голяновци. Разположението му предлага добри комуникационно – транспортни връзки с гр. София.

Дизайнът на комплекса е съобразен с функционалния характер на сградата. Основните функционални зони и подходи са ясно обособени и четливи.Комплексът се състои от три халета /едно производсвено и две-складови/ и офис център към тях. Работният персонал е около 50-60 души на две смени. Халетата са едноетажни ,със стоманена рамкова конструкция, като височината им е 8,40 м. Използвани са ясни детайли, прости обеми и съответното фасадно членение.

Местоположение: гр.Костинброд

Статус: реализиран

Функционален тип: Складовата база и офис център

Площ:

- ЗП – 4415,89 м²

- РЗП – 5375,69 м²