Студио ATM

Обществените сгради в тяхното си многообразие формират многоликата градска среда и общественото възприятие за форма, обем и пространство. На практика първите обществени сгради се появяват още в периода на древността и това са култовите постройки, които изпълняват функцията на храмове, училища или библиотеки.

Тази категория е изключително любопитна с възможностите, които дава за преплитане на външно и вътрешно пространство при проектирането и обединяването на архитектурата с художествения синтез на околното пространство.

Конгресен Център - Пристанище Бургас

Вижте повече

Многоетажен паркинг Бургас

Вижте повече

Медицински комплекс-Медицински Университет, гр. София

Вижте повече

Музей „Опазване на материалното и нематериално културно наследство на Граовци - за бъдещи поколения”

Вижте повече

Високо технологична зала за роботизирана рехабилизация към Болница "Света София"

Вижте повече