Студио ATM

Музей „Опазване на материалното и нематериално културно наследство на Граовци - за бъдещи поколения”

Настоящият проект се изготвя във връзка с целите на кандидатстване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по програма за Траннсгранично сътрудничество България - Сърбия, процедура за подбор на проекти 2014ТС16I5CB007 – 20015 -1. Целта е да направим от къщата „Близнак” в село Кошарево – „Музей на маската”.

Разработването на проекта е в партньорство с община Ниш, по приоритет 1 -Устойчив туризъм, специфична цел 1 – Атрактивност на туризма, където основни обекти ще бъдат - от българска страна – Създаване на музей на маските и кукерското наследство в с. Кошарево, а от сръбска страна – създаването на туристическа атракция, базирана на природните ресурси на община Ниш. В допълнение се предвиждат и дейности по популяризиране на обектите и движимото културно наследство на регииона, както и управление на проекта.

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значимо място в културата и живота на населението от Пернишко, заемат традиционните маскарадни игри, които идват до нас от най- дълбока древност. Те се изпълняват всяка година на 13 и 14 януари („Сурва” по стар стил) в 43 села от района на Средна Западна България. Носителите на тази жива традиция са повече от 4000 души. Народният обичай „Сурва” в Пернишко е вписан в Листата на ЮНЕСКО като част от нематериалното културно наследство на човечеството.

Всеки от изпълнителите на обичая изработва своите маски сам, като влага в тях неизчерпаемата си фантазия и богатия си творчески дух. Затова сурвакарските маски са неповторими шедьоври на народното приложно изкуство.

Място:

Реставрираната народна къща в центъра на с. Кошарево, където маскарадната традиция е жива, а изпълнението на обичая „Сурва” - масова.

Къщата е бивша паянтова сграда от 1870 г. реставрирана през 1985 г., но недовършена и има Акт №1580/5.07.2012 г. на Община Брезник за Публична собственост.

Обявена е за недвижива културна ценност с архитектурно-строителна стойност с местно значение/ Писмо 394 от 03.02.1976 г./

АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ НА КЪЩАТА

Къщата е двуетажна постройка, състояща се от приземен етаж и един надземен етаж. Във функционално отношение съдържанието на отделните помещения е следното:

  • 1. Приземен етаж:

- Посетителски център;

- Работилница за кукерски маски;

- Обслужване посетители;

  • 2. Надземен етаж:

-експониране историята на региона;

-експониране историята на село Кошарево;

-за пресъздаване обичай „сурва”

-за музей на кукерските маски;

Къщата ще бъде възстановена в стила на възрожденските къщи на България като се подмени изцяло дограмата с дървена и двоен стъклопакет. Покривната конструкция ще бъде ревизирана и където е необходимо, изцяло подменена. Преградните стени ще бъдат изпълнени по система VIDIFLOOR 2 Х 12,5 мм с 5 см. минерална вата и пожароустойчивост – 90 мин. на фирма Кнауф. Самата дървена конструкция на целия таван ще бъде обрабодена с огнезащита PV33 –клас по реакция на огън B-s1 do съгласно EN 13501-1 и клас на пожароустойчивост на огън – R 45 (отнася се за видимите елементи на дървената конструкция). Дървените тавани в интериора на къщата ще бъдат реставрирани и обработени със съответни лакове и покрития. Предвидена е топлоизолация по върешния периметър на сградата от минерална вата и предстенна обшивка от гипсокартон. Подовете са от дюшеме, обработено по съотвения начин. Цялата къща ще бъде измазана със силикатна мазилка – цвят бял и недаваща възможност за проникване на влага и образуване на плесени катодървените части по фасадата ще бъдат обработени с антибактериални препарати и запечатващи лакове.

В двора на къщата ще бъде възстановена съществуващата селскостопанска постройка като нейното предназначение ще бъде следното:

  • Изграждане на посетителски фотографски център, даващ възможност на посетителите да се снимат с изложените кукерски маски за спомен;
  • Изграждане на санитарен възел за посетители и за хора с увреждания;

Вътрешният двор ще бъде решен в духа на възрожденската архитектура и основния материал за настилки ще бъдат каменни и гранитни плочи.

В рамките на проекта е предвидено и възстановяване на оградата, входната порта и тротоарът пред къщата в първоначалния им вид.

Основни параметри на проекта:

  • Площ на парцела = 597 m2
  • Застроена площ = 133,8 m2
  • РЗП= 234,8 m2
  • Пл. на застрояване = 22 %
  • К инт. =0,4