Студио ATM

Офис и шоурум кв."Манастирски ливади"

Настоящата разработка предлага динамична сграда , даваща

начало на един живописен силует ,успоредно на Околовръстния път.

Сградата е 3-етажна с кота корниз +10.00 м.

В обемно-архитектурно отношение сградата е своеобразен завършек на уличния сулиет. Дизайнът на фасадата е решен в изчистени форми като по този начин се постига пространствено визуално въздействие.Композицията е подсилена чрез съвременно третиране на сградата. Комуникацията във вертикална посока се осъществява чрез 1 пътнически асансьор и стълбищна клетка. Асансьорът отговаря на всички изисквания за лица с увреждания съгласно Наредба No.6 Обслужват се следните видове зони и нива : сутерен с подземни гаражи, партерен етаж с магазини, 2 офисни етажа, офисен етаж с терасовиден тип застрояване.

Цялостното архитектурно обемно решение показва един отличен резултат като съчетание на външен израз и вътрешна организация на помещенията в контекста на съвременните виждания и изисквания.

Функционален тип:
Офис и Шоурум - Манастирски Ливади - Изток гр.София
Година:
2008
Местоположение:
гр. София, Манастирски Ливади - Изток
Статус:

Проект
Площ:
ЗП – 510.20 м²
РЗП – 1830.6 м²

Ориентировъчна стойност – 659 016 лв.