Студио ATM

Апартаментен хотел гр. Банско

Апартаментният хотелски комплекс е разположен над гр . Банско, странично спрямо пътя за ски пистите, като мястото предлага много добри комуникационни възможности : максимална близост до ски писти и съоръжения през зимния сезон. Районът се отличава с живописна природа и панорама с изглед към планината и гр.Банско от една страна и съседния горски масив от друга.

Начупеният релеф на терена дава възможност за терасовидно разполагане на отделните обеми, динамична визия на скатните покриви наподобяваща релефа на близките планински върхове. Заедно със съществуващата околна горска растителност, хотелът придобива запомнящ се планински облик.

Предвидено е подземно и наземно паркиране с необходимия брой паркоместа и възможности за временен престой на външни посетители.

Дизайнът на целия комплекс е съобразен с планинския характер на местността. Формите излъчват спокойствие и ненатрапчивост. Избегнати са тежките обеми, а всяка фасадна плоскост е оформена с помоща на ясни детайли, естествени материали, подходящо членение, панорамни витрини. От друга страна комплексът притежава свой собствен запомнящ се облик, който го превръща в художествен и градоустройствен/ландшафтен акцент в територията на целия район, в пълна хармония с природата.

Сградата се състои от три секции. Всяка секция е четириетажна /кота корниз = 13 м и е вписана органично в прилежащия стръмен терен.

Функционалните зони в сградата са :

  • апартаментна част
  • отдих и възстановяване / СПА с вътрешен басейн /
  • ресторант със 130 места
  • конферентна
  • развлекателни
  • служебни
  • технически

Функционален тип:
Апартаментен Хотел
Година:
2007
Местоположение:
гр. Банско
Статус:

Проект
Площ:
ЗП – 1713.27 м²
РЗП – 11960.26 м²