Студио ATM

Апартаментен хотел "Шкорпиловци"

Проектираните жилищни сгради за сезонно обитаване са от IV-та категория. Намират се в землището на с. Шкорпиловци на 35-40 км южно от град Варна и на 94 км от Бургас. Курортът съчетава най-красивата част от източните дялове на Стара планина, покрити с иглолистни и широколистни гори.


Теренът е с малки наклони, което осигурява удобен пешеходен и автомобилен подход. Предвидено е подземно и наземно паркиране с необходимия брой паркоместа и възможности за временен престой на външни посетители.

Архитектурата е съобразена едновременно с гористия нископланински и морски характер на местността. Формите излъчват спокойствие и ненатрапчивост. Избегнати са тежките обеми, а всяка фасадна плоскост е оформена с помоща на ясни детайли, естествени материали, подходящо членение, панорамни витрини. От друга страна сградите притежават свой собствен запомнящ се облик, който ги превръща в художествен акцент в този район.

Сградите се състоят от 5 етажа, включително партерно ниво, и притежават следната организация на взаимосвързаните функции :

  • жилищни
  • развлекателни
  • офисни
  • технически

Това дава възможност за всеки отделен собственик или посетител да чувства удоволствието едновременно от сезонната пълноценна почивка или жилищно обитаване.

Функционален тип:
Апартаментен Хотел
Година:
2007
Местоположение:
гр. Шкорпиловци
Статус:

Проект
Площ:
ЗП – 955.95 м²
РЗП – 6601.71 м²