Студио ATM

Еднофамилна къща кв. "Симеоново"

Функционално сградата е развита на три етажа/зони – един подземен етаж и два надземни. Трите етажа са свързани посредством двураменно стълбище в югозападната част на къщата.
В подземния етаж са разположени спа зона, фитнес, подземен гараж за 4 автомобила, котелно, дизел-генератор и обслужващи помещения.
На първия (приземен) етаж е разположена обширна дневна зона, включваща дневна, кухня и трапезария развити около външната тераса към източния двор. Трите дневни зони преливат една в друга и същевременно чрез обширни стъклени витрини са визуално свързани с източния двор. В западната част са разположени входното предверие с гардероб, тоалетна и спалня за гости. Пред входа е разположена входна стълбищна площадка с четири стъпала от терена и покрита с портик.
На втория етаж е разположена зона „нощ” включваща три спални всяка със самостоятелен санитарен възел. В западната частна етажа – над централния вход има разположен малък кабинет за работа и мокро помещение. Спалните са разположени около малка дневна зона и обширен балкон разположен на източната фасада. Към родителската спалня има отделно гардеробно помещение.
В архитектурно отношение сградата е един обем без еркери. Симетричен подчертан с колони главен вход маркира основното влизане в къщата. Ситуирането на сградата и формата на обема са следствие от взаимодействието на функциите на помещенията с наклона на терена и добрите изложения. Основната цел на архитектурното решение е било плавно преливане на обема на помещенията от зона ден в открита тераса на ниво терен, както и максимално изтегляне на сградата в едини край на парцела, за да остане масимално свободна дворна площ. Архитектурния облик на фасадите е според изискванията на възложителя - Неокласически стил - солиден и тържествен. Основни похвати са симетрията и ритъма. Пластиката на фасадата се постига чрез каменните фризове около всички отвори и фризовете маркиращи етажните плочи и подчертаващи хоризонталната линия на сградта. Връзка с модерната архитектура са съвременните материали: семплите метални парапети, ламаринения покрив и изчистените линии на фризовете и капителите, които посочват истиската съвременна епоха на проекта.
При изготвянето на проекта е обърната основно внимание за повишаване на енергийната ефективност на сградата спрямо съвременните и евентуални бъдещи международни стандарти за енергийна ефективност.