Студио ATM

Многофункционална спортна зала АРЕНА БУРГАС

Основна цел на проекта е реализирането на съвременен многофункционален спортен център, обслужващ максимално потребностите от спортни и масово-културни мероприятия на община Бургас и обособяването му като локален гардски център за прилежащите жилищни квартали.

Спортният комплекс е развит по продължение на булеварда и се състои от следните основни елементи:

1.Многофункционална спортна зала оразмерена за първенства по лека атлетика и капацитет 7495 зрители (включително 750 места на подвижни трибуни). При конфигурация за концерти и конференции капацитета може да бъде увеличен до над 10 000 зрители. Залата е разположена в средата на парцела и е развита надлъжно по ос североизток-югозапад с главен вход от югозапад от бул. „Стефан Стамболов”.

2. Тренировъчен блок с тренировъчна зала, зона за разгряване и регистрация на спортисти, разположен под североизточната част на залата с лице към кв.”Изгрев”.

3. Етажен паркинг, разположен в северната част на парцела с капацитет 224 места.

4. Прилежащи външни паркинги с капацитет 186 паркоместа и обслужваща улица към бул. „Стефан Стамболов”

5. Минипарк в северозападната част на парцела, разположен между главния вход на залата и автобусната спирка, и на пътя между автобусната спирка/подлеза и вътрешността на ж.к.”Изгрев”

6. Спортни игрища на открито в южната част на парцела включваща 1 игрище за минифутбол и 2 за баскетбол/волейбол.

Архитектурният облик на залата разчита на вписване в околната среда и изявяване като пространствен акцент на бул.”Стефан Стамболов” – входна артерия на гр. Бургас. Динамиката на сградата е допълнително подчертана от сливането и с естествената денивелация на терена.

Основен формообразуващ елемент са динамичните ъглови линии на фасадата пренасящи „визуалния център” на сградата към булеварда и създаващи внушение за функционалното предназначение на залата.