Студио ATM

Ремонт и модернизация на стадион "Българска Армия"

Проектът за Ремонт и модернизация на Стадион “Българска Армия” предвижда изцяло запазване на съществуващия комплекс в Борисовата градина, без да се извършват каквито и да е промени в конфигурацията на комплекса и е съобразен изцяло с действащото законодателство в Република България както и с изискванията на FIFA 5 –издание 2011 „Футболни стадиони – Технически препоръки и изисквания”.

Основните решения засягат следните отделни части:

- Увеличение броя на зрителите от 22 080 до 28 400 с изграждане на допълнителни 6 реда

седалки, вкл. 1320 ВИП и ВВИП места и ложи;

- Редовете ще бъдат увеличени чрез понижаване на нивото на терена с 2,40 м;

- Изграждането на изцяло ново футболно игрище с тревно покритие с размери

125х85 (105x68) м;

- Изграждането на помощно футболно игрище с размери 113x72м (90х50) м;

- Изграждането на два броя тренировъчни игрища за минифутбол с размери 54х30 (58х34) м;

- Изграждане на два броя тенис кортове с размери 11х36 м;

- Подмяна на седалките;

- Оформяне на ложи, ВИП зона, телевизионни студиа и места за пресата;

- Основна реконструкция на помещенията в сектор “А”: съблекални за играчите, съблекални

за съдиите и дежурните делегати, администрация, помещения за охрана, полиция и

стюарди, възстановителен медицински център, стая за допинг проби и т.н;

- Монтиране на ново информационно табло и озвучителна уредба;

- Покриване на мин. 90% от седящите места с козирка;

- Реконструкция на съществуващи санитрани възли за зрители и изграждане на нови;

- Изграждане на търговски павилиони; магазини и заведения за хранене

- Изграждане на покрит паркинг за 800 автомобила;

- Оформяне на открит паркинг за 120 автомобила и 15 автобуса;