Студио ATM

ЖП гара Стара Загора

Първоначалният проект на сградата е направен през 70-те години на миналия век от проектантски колектив на „Транспроект”, с ръководител арх. Милко Бечев. Проектната разработка е претърпявала множество промени и корекции до края на построяването на сградата и въвеждането й в експлоатация през 1982 г.

С настоящият проект се поставя основна цел сграда да се приведе в съотвествие на съвремените европейски норми за обществен железопътен транспрот, както и да се постигне съвременен модерен дизайн, и устойчива обществена среда за обитавене.

При проектирането са използвани съвременни материали и системи, за оформяне на екстериорната визия и интериорните пространства, с което е постигнат единен и запомнящ се архитектурен облик на сградата на ЖП Гара Стара Загора.