Студио ATM

Устройственото планиране на територията е с ключово значение за нейното развитие и организация на строителния процес. При изготвянето на градоустройствените решения за отделните зони и населени места се отразяват параметрите, касаещи бъдещото удобство, комфорт, транспортни връзки и рекреация на обитателите им, затова ние подхождаме към изготвянето на устройствените планове с подробно проучване на всички компоненти, свързани с устройството на територията и нейната урбанизация, защото те стават основата, върху която се разработват последващите проекти.

В тази категория попадат всички градоустройствени процедури, предшестващи и изасняващи статуса и показателите на имота преди комплексното инвестиционно проектиране на конкретна сграда.

Фонтан "Южен парк"

Вижте повече

Фонтан "Театър Иван Вазов"

Вижте повече