Студио ATM

Фонтан "Южен парк"

Основна цел на проекта е дa се реконструира съществуващия фонтан, като се реновират облицовките и хидроизолационните материали на коритото, както и да се изгради нова конфигурация от дюзи и осветление. С тези промени се постига нов модерен вид на входното пространство на Южния парк. Използвани са нови материали и продукти, модерни като визия и качествени и дълготрайни като употреба. Запазват се формата и размерите на бетоновия басейн. Доизгражда се борда като се доизливат 20 см бетон във височина, с ширината на борда. Това се прави с цел да се съобрази нивото на фонтана с новоизградената настилка на входното пространство на парка. Предвижда се отвън борда да се облицова с клинкерни плочи с материал същия като бордовите шапки (клинкерът се импрегнира с водоотблъскващо покритие). Отвътре и отвън стените на бордовете ще се изчистят до здрава основа, ще се запълнят неравностите и ще се заравни бетона с усилена, дисперсно армирана, модифицирана с полимер SBS изравнителна мазилка, разтвор за ремонти. Ще се изпълни нова циментова замазка, в която ще се скрият ВИК и електро инсталациите. Въху замазката се полага двукомпонентна еластична хидроизолация /Thoroseal FX 100/, а върху нея се лепи керамиката /Agrob Buchtal/ с циментово лепило /Флекс Мьортел(Мастертайл 93 Flax)/ или друго аналогично. Бордовете на външната страна на фонтана да се облицоват с клинкерни облицовъчни плочи, старите гранитни шапки се заменят с клинкерни елементи в същия цвят като облицовката. От вътрешната страна на фонтана – под шапката на бордовете да се оформят два реда клинкерни облицовъчни плочи в същия цвят. Всички шапки и клинкерни облицовки отвътре на басейна, при които е възможен контакт с водата се импрегнират с Linofin или аналогично. Дъното и стените на басейна отвътре да се облицоват с керамични плочи -/Agrob Buchtal/ Basis 2 505 grau, 20/20 см, светлосиви на цвят - или аналогични. Изборът на цвета на плочите е съобразен с общото възпиятие на цялото пространство и цвета на елементите (бял) от околното пространство. Дюзите /Оаse/ и осветлението /Оаse/ се монтират при готова керамична настилка.

Референции

Референция "Фонтан южен парк"