Студио ATM

Фонтан "Театър Иван Вазов"

Основна цел на проекта е дa се реконструира съществуващияфонтан, като се реновират облицовките и хидроизолационнитематериали на коритото, както и да се изгради нова конфигурация отдюзи и осветление. С тези промени се постига нов модерен вид напространството пред Народния театър. Използват се нови материалии продукти, модерни като визия и качествени и дълготрайни катоупотреба. Запазват се формата и размерите на бетоновия басейн.Запазва се гранитната облицовка отвън на борда също така ибордовите шапки от масивен гранит. Отвътре стените на бордоветеще се изчистят до здрава основа , ще се запълнят неравностите и ще
се заравни бетона с изравнителна мазилка, разтвор за ремонти. Щесе изпълни нова циментова замазка , в която ще се скрият ВИК иелектро инсталациите. Въху замазката се полага двукомпонентнаеластична хидроизолация , а върху нея се лепи керамиката сциментово лепило. Всички бордови шапки се фугират , полират иимпрегнират. Съществуващия бетонен постамент под статуята сеоблицова с сив полиран гранит без фуги. Дъното и стените набасейна отвътре да се облицоват с керамични плочи. Изборът нацвета на плочите е съобразен с общото възпиятие на цялотопространство и цвета на елементите от околното пространство.Дюзите и осветлението се монтират при готова керамична настилка.Предвижда се изграждането на нови подземни шахта за помпи иел. табло и водомерна шахта в границите на зелените площи встрани от фонтана.
: