Сайтът е в процес на обновяване

ИДЕЯ, ПЛАН, РЕШЕНИЕ!

Дейността на фирмата обхваща архитектурно и комплексно проектиране на обществени, административни, жилищни, промишле-ни, селскостопански сгради и др., интериорен дизайн, реконструкции и преустройства, смяна предназначение (статут) на земеделски земи, изготвяне на ПУП (градоустройствени разработки и планове), авторски надзор , консултантски услуги и др. Екипът се състои от висококвалифицирани кадри с многогодишен опит, работещи с модерни технологии и прилагащи иновативни решения. Колективът има за цел да прилага творчески подход и контрол върху дизайнерските услуги в цялата си гама на проектиране - от градоустройствените решения до най-малкия архитектурен детайл. Оргиналността и качествата на всеки един проект са провокирани от желанието на клиента и съобразени с функцията на съответната сграда, с духа на времето, конюнктурата на пазара и действащите нормативни изисквания.

Влагаме страст и желание в разработването на нови уникални пространства

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИЯ ЕКИП, КОЙТО КАРА НЕЩАТА ДА СЕ СЛУЧВАТ

Какво предлагаме

Професионално отношение

Дългогодишният ни опит и работата с клиенти са изградили в нас качества да правим обстоен анализ на изходната информация, с която разполагаме. Имаме за цел търсене на най-рационалното решение, удовлетворяващо изискванията на клиента. Професианализмът ни изисква клиентите да остават доволни, след срещата си с нас.

Високо качество на услугите

Стремежът ни е резултатите от нашата работа да бъдат на максимално високо ниво. Това обхваща както първоначалното консултиране и обсъждане на ниво предпроектно проучване, така и до реалното изпълнеиние на даден обект.

Техническа обезпеченост

Екипът ни е обучен в ползването на професуонален софтуер за проектиране и графично изобразяване, познати на световния пазар.

Контрол на качеството

Фирмата е сертифицирана по ISO, което всяка година бива актуализирано. Документацията е организирана по стандарт, отговарящ на европейски норми.

Последни проекти
Как да ни намерите