Студио ATM

Политика за поверителност на личните данни

Настоящата политика за поверителност за правата на лицата по отношение на защитата на личните им данни влиза в сила от 23 май 2018 г.

Обща информация

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на личните данни на физическите лица от всички държави членки на Европейския съюз и да уеднакви регулациите за последващата им обработка. В качеството си на администратор на лични данни, свързани с предоставянето на услуги, “ATM” ЕООД („дружеството“, „ние“, „нас“) отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира данни единствено дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на съответните услуги и ги пази отговорно и законосъобразно.

Чрез преглеждането или използването на корпоративния уеб сайт www.studioatm.com и предоставената форма за контакт, Вие се съгласявате с условията на настоящата политика за поверителност на личните данни на “ATM” ЕООД, както е посочено по-долу. В случай, че не сте съгласни с условията, не влизайте и не използвайте този уеб сайт. “АТМ” ЕООД си запазва правото да променя политиката за поверителност по всяко време и по свое усмотрение. Преглеждането и използването на този уеб сайт е предмет на най-актуалната версия на създадената политика за поверителност.

“АТМ” ЕООД няма намерение да предоставя и/или да продава Вашите лични данни на трети лица, при спазване на условията, посочени по-долу. Събраната информация ще бъде използвана единствено за целите по предоставяне на услугите на “АТМ” ЕООД и осъществяването на комуникация с клиенти.

Събирането, задържането, администрирането, копирането, разпространението, заличаването на тази лична информация ще се извършва в пълно съответствие с Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни (GDPR).

Какво представляват лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. “АТМ” ЕООД не обработва такава информация за Вас.

Кой администрира личните Ви данни?

Администратор на личните данни, събирани от www.studioatm.com е “АТМ” ЕООД, ЕИК: 010700442, с адрес на управление гр. София, ул. „Цанко Церковски“ 3, e-mail: office@studioatm.com

Какви лични данни се събират?

Ако решите да използвате формата за контакт, предоставена на сайта се събира информация за Вашите имена, e-mail адрес и телефон, както и всякакви други лични данни, които Вие решите да предоставите чрез съобщението Ви.

При записване на час за среща по телефон или чрез и-мейл се събират имената Ви, телефонният Ви номер и информация за услуга, която Ви интересува.

Целта на събирането и обработването на личните Ви данни е да Ви се предостави желаната от Вас информация/услуга.

Какво ще се случи ако откажете да предоставите личните си данни?

В случай, че не желаете да предоставите личните си данни, когато са изискуеми, е възможно да не може да ви се предостави пълен достъп до исканата от Вас услуга. Въпреки това можете да получите достъп и да използвате някои части от уеб сайта, които не изискват предоставянето на каквито и да било лични данни.

Как се събират личните Ви данни?

Събрани лични данни при използване на контактната и / или апликационните форми в уеб сайта

Когато използвате контактната форма, предоставени на www.studioatm.com, “АТМ” ЕООД може да събере всички или част от следните данни: имена, имейл адрес, телефонен номер, и други данни, които попълните във формата.

Автоматично получаване на информациятова така ли е при нас

Когато посещавате www.studioatm.com,ние не събираме информация относно това кой сте вие. Информацията, която нашия уеб сайт може да запише чрез вашето посещение е техническа и е с цел статистика относно трафика на сайта, като тя е анонимна и не може да бъде свързана с конкретно лице. Тя се събира посредством „бисквитки“ (cookies) (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя), които не представляват никаква заплаха за вашия компютър. Пример за такава информация е: страниците от нашия сайт, които сте разгледали, времето за престой на дадена страница, вашия IP адрес предоставен от вашия интернет доставчик, датата на посещението и часа, повторните посещения на нови или предишни клиенти, характеристики на браузера, екранна резолюция и типа устройство, от което сте направили посещението, държава на посещението.

Информацията, свързана с „бисквитките“, не се използва, за да ви идентифицира лично и събраните данни се пазят под наш контрол. Тези данни не се препращат на трети лица и не се ползват за комерсиални или некомерсиални цели. Те се използват единствено за описаните тук цели – а именно статистика относно работата на нашия уеб сайт.

Тази информация ни помага да разберем как и колко добре сайтът ни отговаря на вашите нужди, дали намирате бързо и лесно необходимата за вас информация, кои секции и страници от сайта ни представляват най-голям интерес за вас. Това ни дава възможност да направим нашия сайт още по-интересен и удобен за вас, като непрекъснато работим и подобряваме информацията в него.

Активирането на тези „бисквитки“ не е задължително и необходимо на всяка цена, за да работят основните функции на нашия уеб сайт, но ще осигурят по-добро преживяване при разглеждането и използванетому.

Ако не желаете да приемете ползването на бисквитки, можете да ги деактивирате от настройките на вашия браузър, но ако направите това, някои от функциите на този сайт може да не работят по предназначение. Информация как да направите това, може да намерите в сайта на производителя на вашия браузер.

Как се използва предоставеният имейл адрес?

Когато ни предоставите имейл адреса си, независимо дали изпращате директен имейл на office@studioatm.com, изпращате запитване/съобщение през нашата контактна форма, която е поместена на уеб сайта, се съгласявате, че можем да осъществяваме последваща комуникация с Вас. Възможно е да се свържем с Вас чрез имейл и/или обаждане по телефона (ако Вие сте ни предоставили такъв) с информация относно нашите услуги. Можете да промените предпочитанията си за комуникация с нас по всяко време на имейл:office@studioatm.com.

Как се използват Вашите лични данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвана единствено за целите по предоставяне на услугите на “АТМ” ЕООД и осъществяването на комуникация с клиентите, свързана с предоставяне на услуги.

Предоставяне на Вашите лични данни при законова заявка

Можем да предоставим Вашите лични данни, когато сме законово задължени да направим това. Подобно задължително споделяне на личните ви данни може да бъде:

• изисквано от призовка, закон или друг юридически процес;

• необходимо за подпомагане на служителите на правоприлагащите органи и/или правителствените служби за прилагане на съответния закон;

• необходимо при разследване на нарушения и/или злоупотреби, свързани с неспазване на подписани договори;

• необходимо при защита от съдебни искове или действия, насочени към нас, от трети страни, включително Вас и/или други потребители;

• необходимо за защита на законните права, личната/недвижима собственост или личната безопасност на нашата компания, потребители, служители и филиали.

Как можете да отмените Вашето съгласие за използването на личните Ви данни?

Имате законовото право да оттеглите Вашето съгласие за запазване и използване на личните ви данни по всяко време. Дори ако оттеглите Вашето съгласие, за запазването и използването на личните Ви данни, отмяната няма да окаже влияние върху правото ни да разкриваме информация, когато ни е разрешена по закон, включително, но и не само за:

• оповестяване на трети страни, с които имаме подписани договори, като: доставчици на услуги, които предоставят обработка на финансови данни, услуги, свързани с компютърни мрежи и системи, услуги за управление на данни;

• оповестяване на трети страни, когато такива са необходими, за коректното изпълнение на предявяване на искания от Ваша страна;

• оповестяване до правителствени агенции или отдели за правоприлагане, или както е упълномощено по друг начин съгласно приложимото законодателство;

• предварително разкрити оповестявания на трети страни;

• оповестяване на трети страни във връзка с последващи конкурси, промоции или оферти от трети страни, от които можете да се възползвате.

В случай, че решите да оттеглите съгласието си за използването на Вашите лични данни, можете да го направите чрез съобщение на: office@studioatm.com

За какъв период се съхранява личната Ви информация?

Личната Ви информация ще бъде съхранявана за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква задържане за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

Какви права имате във връзка с личните Ви данни?

Ако сте предоставили Ваши лични данни на “АТМ” ЕООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

  • да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт чрез запитване към “АТМ” ЕООД;
  • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от “АТМ” ЕООД;
  • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
  • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
  • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
  • право на жалба до Комисия за защита на личните данни (ако считате че са нарушени Вашите права), с адрес гр. София, ул. „Цветан Лазаров“ № 2, П.К. 1592, тел. 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg.

“АТМ” ЕООД си запазва правото да откаже да обработи заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

Лични данни на деца

“АТМ” ЕООД не събира лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на “АТМ” ЕООД, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Информацията ще бъде изтрита във възможно най-кратък срок.

Валидност и актуализиране на политиката

Възможно е Политиката за защита на личните данни да бъде актуализирана периодично. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта www.studioatm.com ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.