Студио ATM

Архитектурно и комплексно проектиране на обществени, административни, жилищни, промишлени, селскостопански сгради.

Предпроектно проучване

Предлагаме изготвяне на предпроектно проучване за възможностите за застрояване на даден имот. Това включва набавяне на необходимата изходна информация и разработване на концептуални проекти във варианти. Сравнителен анализ на плюсове и минуси на решенията и съдействие за избор на краен вариант.

Архитектурно проектиране

Основен принцип е задълбоченото проучване и разглеждане на вижданията на Възложителя по отношение на обема и съдържанието на самия проект. Предлагаме изготвяне на Инвестиционни проекти във всички фази на проектиране – Идеен, Технически и Работен проект. Имаме опит в участие в Обществени поръчки по Закона за обществените поръчки.

Комплексно проектиране

Проектиране по всички части на Инвестиционното планиране.

Консултации

Предлагаме консултантски услуги в сферата на ивнестиционното проектиране. Това включва широк спектър от знания, която бихме могли да споделим с вас и да са от ваша ползва.

Архитектурно заснемане

Извършваме професионално архитектурно заснемане на съществуващи обекти.

Авторски надзор

Задължителна част от работата ни е да следим за качественото изпълнение на проектните ни решения. Това включва посещение на обекта, което е нормативно определено.