Студио ATM

Философията, към която се стремим при проектирането на обекти и обеми, за нас е понятие свързано с целенасочено търсене и действително реализиране на идеи, съчетание между имагинерно и реално. Тя обхваща целият процес от раждането на една идея, проучване, проектантски усет, преминаване през съзнателното художествено и архитектурно-функционално търсене и завършване в точката на реализация и постигнат ефект.

Стремежът ни при използването на естествени материали в третирането на пространствата и обемите е да се създаде на присъстващия комфорт на обитаване, близък до човека и природата едновременно. Архитектурното решение и организиране на различните видове функционални и програмни изисквания е в посоката на максимална, мобилност, възможности за постигане на различни разработки в един и същ контур.

Философията на баланса на отделни структурни форми, материали и пространства е много важен, за да не се допусне дисбаланс при формирането на естетиката и специфична визия на отделния обект.

Обръщаме се със специално внимание към внедряването на съвременни технологии и постижения в строителството, които дават възможността за постигане на висококачествени и ефектни реализации, както и максимално присъствие на природна среда, като композицията и елементите, оформящи характера на озеленяването са определящ фактор в цялостната идея и неделима нейна част.

АТМ Студио се стреми да предложи комплексни решения за цялостното проектиране и дизайн на даден обект, а при необходимост и информационното осигуряване със съответната стратегия, маркетингови решения и PR концепция.

И не на последно място, студиото си позволява да подкрепи избора на подходящото лицензирано програмно осигуряване в един проектантски колектив. Използването на строителния софтуеър Allplan / Nemetschek / в нашия работен процес разширява спектъра от проектантски възможности, предоставя нагледно триизмерно визуализиране на решенията, подробност на разработките, а така също пълна свобода и акуратност при организирането на мащабни инвестиционни проекти.