Студио ATM

Interarch Laureate

Water and Sewage Treatment Plant Sandanski

Кликнете, за да увелите

Грамота "АРХИТЕКТОН" 2015

САБ

Кликнете, за да увелите

Сграда на годината

2014

Кликнете, за да увелите

Награда паркови офиси

Конкурс проектиране

Кликнете, за да увелите

Сграда на годината

2013 - Варна

Кликнете, за да увелите

Сграда на годината

2013

Кликнете, за да увелите

Сграда на годината

2008

Кликнете, за да увелите

Българска архитектура

"Архитектите променят града"

Кликнете, за да увелите